[Ex-crew] [ex-crew]

Mac Macfadzean Mac at happy-go-lucky.freeserve.co.uk
Sun Apr 1 20:48:49 BST 2001


Arse!

   Mac

-----Original Message-----
From: Rob McKay <rob.mckay at conwy.gov.uk>
To: ex-crew at vulch.org <ex-crew at vulch.org>
Date: 26 March 2001 10:07
Subject: [Ex-crew] [ex-crew]


>I've done it!
>
>I've finally figured out what it is Mac does for the Secret Service.
>
>He's MI5's lucky gonk!
>
>
>Rob McKay
>Swyddog Mewnfuddsoddiant    Inward Investment Officer
>Adran y Prif Weithredwr        Chief Executives Department
>Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy Conwy County Borough Council
>
>E-Bost / E-Mail: rob.mckay at conwy.gov.uk
>
>
>'Mae'r wybodaeth yn y neges hon yn gyfrinachol a dichon mai ychydig iawn o
bobl sydd â hawl iddi. Bwriedir hi ar gyfer neb ond y sawl y cyfeirir hi
ato/ati. Os nad chi yw'r derbynnydd bwriedig, gofynnir ichi beidio â'i
darllen na'i phrintio na'i hail-anfon, na'i storio na gweithredu yn ei
chylch neu ynghylch unrhyw atodiadau iddi. Yn hytrach, hysbyswch yr
anfonydd os gwelwch yn dda, gan ddileu'r neges o'ch system yn syth.
>
>Dalier sylw nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy na'r anfonydd yn derbyn
unrhyw gyfrifoldeb am feirws, a'ch cyfrifoldeb chi yw sganio'r atodiadau (os
oes rhai).
>
>Information in this message is confidential and may be privileged. It is
intended solely for the person to whom it is addressed. If you are not the
intended recipient please do not read, print, re-transmit, store or act in
reliance on it or any attachments. Instead, please notify the sender and
delete the message from your system immediately.
>
>Please note that neither Conwy County Borough Council nor the sender
accepts any responsibility for viruses and it is your responsibility to scan
attachments (if any).'
>
>--
>_______________________________________________
>Ex-crew mailing list
>Ex-crew at vulch.org
>http://www.vulch.org/mailman/listinfo/ex-crew
>http://www.vulch.org/crew/ For all your ex-crew needs
>

More information about the Ex-crew mailing list